MVO-Aanpak

La Responsabilité Sociétale des Entreprises est la contribution volontaire des entreprises au développement durable.

Onze verantwoordelijkheid voor het milieu en de maatschappij

Dankzij onze transversale activiteit kunnen we samenwerken met bedrijven uit alle activiteitensectoren, in verschillende Europese regio’s. De ondernemingen van de Proam-groep volgen het reilen en zeilen in de wereld en de ontwikkelingen ervan dan ook op de voet. Een bevoorrechte situatie die ons maatschappelijke en milieubewustzijn aanscherpt.

Koolstofuitstoot onder controle

Onze verantwoordelijkheid voor het milieu is des te groter omdat onze functies als logistiek medewerker, stockhouder, transporteur, ... ons in de frontlinie van de koolstofuitstoot plaatsen. 

De materialen van Steelcase voldoen aan de strenge vereisten op het vlak van chemische analyse en recyclage. Daarnaast werken we zoveel mogelijk samen met specialisten in het ecologische ontwerp van uitrusting.

We zien nauwlettend toe op de duurzaamheid van onze materialen. Er is met andere woorden geen geplande veroudering bij de leden van de Proam-groep! 

In onze gebouwen wordt minder energie verbruikt en in onze dagelijkse activiteiten streven we ernaar om papier en andere hulpbronnen te besparen.

Ons zowel hechte als erg uitgebreide netwerk van partners helpt ons om de impact van verplaatsingen te verminderen.

Kwaliteit op alle vlakken

De meeste ondernemingen in het Proam-netwerk zijn familiebedrijven die steunen op respect voor goed uitgevoerd werk en stabiele sociale relaties. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid omvat ook dit kwalitatieve aspect dat we voor onze klanten nastreven.

Welzijn op het werk is een intrinsieke dimensie van duurzame prestaties. Wij zijn de eersten om dat te bevestigen.

Vraag raad