Logistiek

Proam vous accompagne dans l’installation et l’entretien de vos bureaux.

Een perfect geoliede logistiek

Voor de inrichting van je bedrijfsruimte moet je kunnen rekenen op een toegewijd team en een goede coördinatie van de verschillende betrokken partijen. Er spelen altijd een aantal onzekere factoren mee, zoals de opslagruimte, de leveringstermijnen, de mobilisatie van monteurs, de opvolging op de plaats van installatie, ...

Het logistieke aspect is van cruciaal belang voor het welslagen van dergelijke grootschalige projecten. Dat is meteen ook de reden waarom we een speciaal team samenstellen. Een team dat het project opvolgt, dat je op elk moment kunt bereiken en dat bovendien perfect op de hoogte is van je werf. 

Wat de praktische kant betreft, bestaat het team uit een werfleider, die de werkzaamheden coördineert, en vakmensen met een jarenlange ervaring in montage en de allernieuwste technieken. We hebben bovendien een zelfcontroleprocedure ingevoerd waardoor elke betrokken partij haar verantwoordelijkheid moet opnemen en die eventuele retours vereenvoudigt.

Je kunt op ditzelfde team een beroep doen voor het onderhoud of de vernieuwing van je uitrusting.

Vraag raad